Duurzame mobiliteit

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Auto's zijn op vliegtuigen na het vervuilendst in het verkeer. Om hun impact op het klimaat te beperken en de toekomst van onze (achter)kleinkinderen veilig te stellen, tekende vdk bank als eerste financiële instelling de Green Deal Gedeelde Mobiliteit van de Vlaamse overheid.

Die Green Deal houdt in dat we ons engageren om tegen 2020 alternatieve vormen van mobiliteit te stimuleren in Vlaanderen, van de benenwagen en de fiets over bus, tram en trein tot een bedrijfswagenpark van deelauto's. Intern zijn we gestart met pilootprojecten rond telewerk en deelfietsen en zetten we stappen om ons wagenpark te vergroenen. Tegelijkertijd verbreden we het draagvlak voor schonere alternatieven door ze te promoten bij onze partners en de rest van de gemeenschap.

Autodelen is zo'n alternatief: zowel gezinnen als bedrijven en lokale overheden kunnen een deelauto gebruiken of hun eigen auto('s) ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurtbewoners. Meer informatie over autodelen en het aanbod in je buurt vind je op www.autodelen.net.

Van 6 tot 26 mei steunen we de campagne Tournée Pédale van beweging.net. Wil jij je bewuster verplaatsen, schrijf je dan in op www.tourneepedale.be en laat je wagen drie weken aan de kant staan.

Bekijk onze andere initiatieven

Meer bossen

Om broeikasgassen te absorberen, hebben we de natuur nodig. Daarom slaan we de handen in elkaar met BOS+, en planten we een boom voor elke tien handtekeningen die we verzamelen op de petitie van Sign for my Future.

Lees meer

Hernieuwbare energie

Om ons energieverbruik te verduurzamen, doen we een beroep op de energiecoaching van Stad Gent. Op de hoofdzetel van vdk bank en in ons kantorennetwerk investeerden we al in tal van energiebesparende maatregelen. En we zijn de huisbankier voor schone buurtinitiatieven zoals EnerGent.

Lees meer

vdk bank
Sint-Michielsplein 16
9000 Gent